Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийд.

Бүлэг

Хурал

Image

Хийдийн хурал номын үйл ажиллагаа

Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийд нь сүсэгтэн олны хүсэлт хэрэгцээнд нийцсэн хурал номын үйл ажиллагаа, шашин соёлын зан үйлийг тогтмол явуулдаг. Үүнд :

Дэлгэрэнгүй