Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийд.

Бүлэг

Гадаад харилцаа

Image

Гадаад харилцаа

Тус хийд нь 1990 оноос хойш Дэлхийн Буддын холбоо, Дэлхийн Буддист Залуучуудын холбоо, Дэлхийн Санга нарын зөвлөл, Олон Улсын Буддистуудын Чуулган, Азийн Буддистууд Энх Тайны төлөө бага хурал зэрэг олон улсын байгуллагуудын гишүүнээр ажиллаж байгаа билээ.


Дэлгэрэнгүй