Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийд.

Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн Шашны өдрийг тэмдэглэлээ.

Image

Дэлхийн Шашны өдрийг тэмдэглэлээ.

Улаанбаатар хотодоо байгаа Будда, Хиндү, Христ, Ислам, Бахай болон бусад шашны төлөөлүүд хамтаа Дэлхийн шашны өдрийг 2020 оны 01-р сарын 19-ны өдөр тэмдэглэлээ. Энэ жилийн шашны өдрийг "Байгаль орчны хамгаалал нь хүн төрөлхтөнд үйлчлэх хэлбэр болох" сэдвийн хүрээнд өөрсдийн шашны ном сургаалд хүрээлэн байгаа байгаль орчноо хэрхэн хамгаалах тухай айлдсаныг хуваалцлаа.