Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийд.

Дэлгэрэнгүй

"Монголын төрт ёсон ба бичиг соёлын өв" үзэсгэлэнд Зүүн Хүрээ коллежийн захирал Ц.Мөнх-Эрдэнийн бүтээлүүд тавигдлаа.

Image

"Монголын төрт ёсон ба бичиг соёлын өв" үзэсгэлэнд Зүүн Хүрээ коллежийн захирал Ц.Мөнх-Эрдэнийн бүтээлүүд тавигдлаа.

Монголын Үндэсний номын санд 2019 оны 11-р сарын 25-ны өдөр гарсан "Монголын төрт ёсон ба бичиг соёлын өв" үзэсгэлэнд Зүүн Хүрээ Коллежийн захирал Ц.Мөнх-Эрдэнийн соёмбо болон дөрвөлжин үсгээр бичсэн Өндөр гэгээн Занабазарын зохиосон Адистадын дээдийг хайрлагч эх буюу Энх тайваны магтаал хэмээн алдаршсан ном, соёмбо үсгээр бичсэн төрийн дуулал болон бусад бичвэрүүд тавигдлаа. Мөн судлаач цуглуулагч нарт хадгалагдаж ирсэн монгол болон соёмбо үсгийн дурсгалт зүйлсийг уг үзэсгэлэнд тавьж сонирхогч олон нийтийн хүртээл болгож байна.