Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийд.

Дэлгэрэнгүй

Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийдийн дэргэдэх Зүүн Хүрээ Коллежийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн нээлт боллоо.

Image

Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийдийн дэргэдэх Зүүн Хүрээ Коллежийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн нээлт боллоо.

Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийдийн дэргэдэх Зүүн Хүрээ Коллежийн 2019-2020 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлт боллоо. Энэ жил тус коллежид 16 оюутан шинээр элсэн суралцаж байна. Тус коллежид суралцаж байгаа нийт оюутануудын сургалтын төлбөрийг Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийд бүрэн хариуцдаг тул цөөхөн тооны оюутануудыг шалгаруулан авч философи /Буддын гүн ухаан/, Хэл шинжлэл /Дорно дахины харьцуулсан хэл шинжлэл-Эх бичиг судлал/-ын бакалаврын хөтөлбөрт сурдаг болно. Сурагч оюутануудыг Зүүн Хүрээ коллежид үнэ төлбөргүй суралцуулан бакалаврын зэргийг олгож байгаа нь Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийдийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд олон нийтийн тусад хийж байгаа бодиттой ажил юм.